Σύστημα επιτήρησης στάθμης Σπερχειού

Γέφυρα Κωσταλέξη

Τρέχουσα τιμή: 0m
Πρόβλεψη: 0m

Γέφυρα Φραντζή

Τρέχουσα τιμή: 0m
Πρόβλεψη: 0m

Ιστορικό απόστασης νερού από τη γέφυρα Κωσταλέξη

Ιστορικό απόστασης νερού από τη γέφυρα Φραντζή